MsKS logo
Dnes je Pondelok 20.septembra 2021, oslavuje Luboslav/Luboslava

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažnou prehliadkou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Jednotlivé stupne prehliadky prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.
Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem
o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.

Súťaž umožňuje kultúrnym a pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na
skvalitnenie kultúrneho života v regiónoch a výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže.
Archívy hovoria, že v roku 1954 sa v Dolnom Kubíne konala prvá celoslovenská súťaž žiakov
v činnosti, ktorej sa hovorilo recitovanie, „recitácia“ alebo prednes. V roku 1955 sa to isté dialo
už pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Odvtedy sa v Kubíne každý rok schádzajú budúci herci,
suveréni i rozochvení trémisti.

CELOSLOVENSKÉ KOLO    11.-13. DECEMBER 2020
Aktuálne   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   všetky
Nebol nájdený žiadny záznam.
 strana:
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie