MsKS logo
Dnes je Streda 21.apríla 2021, oslavuje Ervín
Podujatie / všeobecné
9. 2. 2008 - 17. 2. 2008 | MsKS DK

Medzinárodná umelecká mládežnícka výmena

Mestské kultúrne stredisko bude od 9.2. – 17.2. prvý krát  hos?ova? mladých ľudí  z  krajín Európskej únie - Portugalska,Čiech, Talianska, a Slovenska  na kultúrnom  projekte s názvom “ROVNOS? v 20. a 21.-vom STOROČÍ” . Hlavnou témou výmeny je porovna? rovnos? ako fenomén v živote obyčajných ľudí a rôznych sociálnych skupín , medzi dvoma storočiami- dvadsiatym a dvadsiatym prvým, na úrovni rôznych národov a národností v súčasnosti žijúcich v spoločnom priestore Európskej únie.

Prostredníctvom zaujímavých neformálnych prednášok, exkurzov a umeleckých činností, ktoré im pripravia a odprezentujú mladí ľudia z Dolného Kubína v spolupráci so zamestnancami MsKS, sa chcú čo najviac dozvedie? a preskúma? život obyvateľov v Európe počas minulého a súčasného storočia.

V rámci výmeny sú pripravené dva neformálne interkultúrne večeri, počas ktorých sa budú prezentova? konkrétne krajiny zúčastnené na projekte. Interkultúrne večeri budú prebieha? v divadelnej sále a môže sa ich zúčastni? široká verejnos? z mesta. Bližšie informácie o konkrétnych dňoch a hodinách budú uverejnené v pravidelnej mesačnej propagácii MsKS.

Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie