MsKS logo
Dnes je Pondelok 12.apríla 2021, oslavuje Estera
Podujatie / všeobecné
5. 2. 2010 - 26. 3. 2010 / 10,-18,00 | fotogaléria MsKS

EX LIBRIS

 
Stanislav Markovič je vzdelaním pedagóg,
učiteľ slovenského a ruského jazyka.
Dlhodobo sa venuje novinárskej a publicistickej činnosti, najmä v oblasti školstva a kultúry, kde napísal stovky článkov. Sú mu blízke nielen novinárske, ale aj literárne žánre, ktoré pomerne hodne využíva vo svojej tvorbe, či už ide o aforizmy, bájky epigramy, fejtóny (ktoré nazýva humoreskami), poviedky. Svoje práce uverejňoval a uverejňuje najmä v regionálnych periodikách. Na podporu literárnej a výtvarnej tvorivosti učiteľov zredigoval jeden ročník UNO- almanach, v ktorom boli literárne i výtvarné práce učiteľov, včítane jeho vlastných literárnych i výtvarných prác. Zaujímavou časťou jeho práce boli aj drobné preklady z ruského jazyka,( verše Puškina, Lermontova, Jesenina, Sčipačova, Mieželajtisa, humoristické drobnosti, kniha detských veršov Sergeja Baruzdina),
 
V roku 2008 vyšlo okrem prvého i druhé
a v roku 2009 tretie vydanie knihy Aforizmy,
ktorú si sám ilustroval humornými kresbičkami.
Venuje sa aj výtvarnej činnosti, kresbe tušom. Založil s predmetovou komisiou výtvarnej výchovy „Výtvarný salón učiteľov Oravy“ pri Metodickom oddelení Školskej správy v Dolnom Kubíne. Vystavoval s nimi aj v Námestove a Tvrdošíne. Po jeho zániku sa dlhodobo zúčastňoval na salónoch pokračovateľa tejto tradície salóna „Inšpirácie“.
 
 V Klube učiteľov v Dolnom Kubíne sa uskutočnili výstavy
Keramika + Ex libris
(január 1996), kde vystavil časť tu predstavených ex libris (1996),
neskôr to bola výstava“ Užité umenie v rukách učiteľov“ s kolegami
(S. Markovič – výtvarné dotvorenie metodických materiálov, návrhy diplomov, pozvánky, novoročenky,  plagáty,  perovky a kresby do novín, Afred Patsch- práce z dreva, Peter Martiš - kožené a drôtené šperky.
 V marci až máji 2004 mal vlastnú výstavu pod názvom „Kresby
vo výstavnej sieni „Florinov dom“ v Dolnom Kubíne.
Ďalšia autorská výstava pod názvom „Kresby 2
sa uskutočnila v októbri 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku
v Dolnom Kubíne   počas  55. Hviezdoslavovho Kubína.
 
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie