MsKS logo
Dnes je Piatok 23.oktobra 2020, oslavuje Alojzia
Podujatie / všeobecné
16. 3. 2015 - 17. 3. 2015 / 9.-18.00 | Námestie slobody

VEĽKONOČNÉ TRHY

Pozývame vás na VEĽKONOČNÉ TRHY
v dňoch 16. marca – 17. marca 2015 
zamerané na predaj veľkonočného tovaru a tradičných komodít.
 
Predaj bude realizovaný na Námestí slobody pred MsKS Dolný Kubín
a vo vstupnej chodbe MsKS.
predajná doba od 9:00 - 18:00
Informácie: POZOR NA ZMENY!
 
1. Záujemcovia o trhové miesto na Nám. slobody pred MsKS
si budú môcťvybrať trhové miesto v konkrétnej zóne, viď fotogaléria
 
2. Po zaslaní prihlášky a zaplatení poplatku Vám budeme rezervovať
trhové miesto a následne Vás budeme telefonicky informovať o uvedenej skutočnosti.
 
3. Platbu môžete uskutočniť prevodom z účtu podnikateľa na účet MsKS
do 10.3.2015 č.ú. 433332/0200, IBAN: SK 060200 0000 0000 0043 3332,
VS 160415 do správy pre prenajímateľa uveďte meno, resp. firmu a adresu odosielateľa.
 
4. Uzávierka prihlášok je 10.3.2015. Prihlášky posielajte poštou
na adresu MsKS. 
 
5. K prihláške prosím priložte fotokópiu úhrady cez účet, fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVĚHO ÚRADU z knihy o elektronickej registračnej pokladnici (pridelene DIČ, kód ERP), resp. čestné prehlásenie,
že nemáte povinnosť používať registračnú pokladnicu. 
 
6. Predajca, ktorý si nevyberie trhové miesto, organizátor ho umiestni na neobsadene miesto. 
 
7. Predávajúci na trhu si môžu predajné stánky umiestňovať takto: 
 16.3.2015 (pondelok) od 6.00 hod.
 17.3.2015 (utorok) od 6.00 hod.
 
8. V prípade porušenia tohto nariadenia bude účastník z trhov vylúčený
a MsP je oprávnená uložiť pokutu.
 
9. Pri stavaní stánkov na trhovom mieste sú trhovníci povinní rešpektovať
pokyny pracovníkov MsKS a bezpečnostnej služby.
 
10.Po vyložení tovaru musia byť motorové vozidlá zaparkované na určenom mieste. 
 
V prípade, že nehodláte rešpektovať toto nariadenie
radšej vynechajte účasť na Veľkonočných trhoch.
 
11. Povolenia na predaj sa budú vydávať v MsKS kancelária č. 7
a to od pondelka 16.3.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
a v deň konania od 7.00 hod. 
 
12. Je potrebné preukázať sa Živnostenským listom a záväzným posudkom ŠOH.
 
13.Stánky a čistenie okolia si zabezpečí účastníkov na vlastné náklady – (čistenie nie je zahrnuté v poplatku). 
 
14.V prípade odberu elektrickej energie je potrebné si zabezpečiť napojenie
od MsKS svojimi vlastnými káblami po dohode s pracovníkmi MsKS za poplatok . Odber nad 2000 kW hláste vopred telefonicky ešte pred začiatkom trhov.
 
15. Počet trhových miest na občerstvenie je limitovaný.
 
16. Poplatok za miesto je určený takto: 
 
- remeselníci vo vstupnej chodbe MsKS a na Námestí slobody pred MsKS
5 €/1 bežný m/1 deň
 - vonku na námestí pred MsKS
8,50 €/1 bežný m/1 deň
 
Remeselníkom na požiadanie môžeme poskytnúť stoly a stoličky.
 
Želáme si, aby sme spoločne vytvorili peknú predveľkonočnú atmosféru.
 
Telefón: 043/5862269, 0915 895368 e-mail: prevadzkove@msksdk.sk
 
 
Fotogaléria
Prílohy
prihlaska.doc, , 17 kb
trhovy_poriadok_vzn_3_2013.pdf, , 40 kb
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie