MsKS logo
Dnes je Utorok 28.januára 2020, oslavuje Alfonz

ZMENA PROGRAMOV A PODUJATÍ VYHRADENÁ

Akcie na december 2019

 

3. 16,00 DS ZŠ J.M. – Radostník

3. 18,00-21,30 ES Skúška Kubínske akordy

3. 16,00 133 Tvorivá dielňa

4. 8,00-20,30 ES Mikuláš – MIBA

4. 15,30 DS Mikuláš pre fu Klauke

4. 17,30-19,30 133 Stretnutie – p. Geriš

5. 15,00 DS Mikuláš – CSŠ,MsKS

5. ES Vianočné posedenie – SZŤP

6. DS Mikuláš - V.MŠ

7. 13,00-20,00 ES Koncert – Fusion

7. 17,00-20,00 ES Skúška KA

8. 17,00 DS Kubínske Akordy

8. 6,00-13,00 ES Burza

9. DS Vianočná akadémia - ZŠ P.Škrabáka

10. DS,ES Denné centrum

10. 8,30-12,00 DS ZŠ M.K. – generálka

10. 15,00-19,00 DS SZUŠ Jánoš - skúška

11. DS Vianočná akadémia – ZŠ M.K.

11.-12. 10,00-18,00 Hviezdosla. Nám. Vianočné trhy

11. 17,30-19,30 133 Stretnutie – p. Geriš

12. 14,00 ES MsZ

12. 17,00 133 Stretnutie – Kardioklub

15.-16. DS,ES Oravské Vianoce – OKS

17. 13,30-16,30 ES Kapustnica - ZPMP

18. 10,30 DS Vianočná akadémia – CSŠ

18. 15,00-19,00 DS SZUŠ Jánoš - skúška / Baletizol

18. 17,30-19,30 133 Stretnutie – p. Geriš

18.-19. 9,00-17,00 ES Predaj - Lantastik

19. DS Vianočný koncert – SZUŠ Jánoš

20. DS Divadelný svet pre SOŠOaS

30. DS Vianočné kino

31. 21,00 ES Silvester

 

Akcie na január 2020

1. DS Novorockový koncert

6. Kostol sv.Kataríny Alexandrijskej Novoročný koncert

7.-24. 8,00-14,30 201 Školenie - IVAKS

9. Metské zastupitelstvo

10. 9,00-17,00 ES Predaj – CITEX

9. 17,00 133 Stretnutie – Kardioklub

12. DS Kollárovci

20. DS Divadlo ZŠ a MŠ – Babadlo

21. ES Školenie – fa Mapei

24. ES Ples – ZŠ M.K.

 

Akcie na február 2020

 

3. 9,00-12,00 104 Výkup zlata

8. ES Ples – CSŠ

10. 9,00-17,00 ES Predaj – Blažek

11. ES Karneval - VII.MŠ

12. ES Karneval - VII.MŠ

13. 10,00-12,00 ES Karneval - ZPMP

13. 17,00 133 Stretnutie – Kardioklub

14. DS Valentínske kino

15. 07,00-12,00 DS Schôdza - rybári

15. ES Ples – Poľovníci

18. alebo 19. ES Fašiangy pre seniorov

20. alebo 27. ES MsZ

21.-22. DS Program pre deti

22. ES Stužková – Hot.akadémia

25. ES Fašiangy

29. Voľby

 

 

Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2015 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

prihlásenie